Onderzoek naar de bestrijding van Leukemie bij kinderen door hetRadboud UMC door de hoofdonderzoekers : Dr. Roland Kuiper enprof. dr. Ad Geurts van Kessel.  

Het project is als volgt te omschrijven : Kinderen die de diagnoseacute lymfatische leukemie (ALL) krijgen kunnen steeds vaker worden genezen. Niettemin komt nog steeds in circa 20% van de kinderen de ziekte na verloop van tijd terug (recidief). Deze kinderen hebben helaas een veel slechtere kans om de ziekte te overleven. Met de komst van geavanceerde DNA technieken zijn nieuwe genetische afwijkingen gevonden die voorspellend zijn voor recidief ontwikkeling en mortaliteit. Genetische afwijkingen in het gen IKAROS vormen hiervan een aansprekend voorbeeld. Onze studies hebben er mede toe geleid dat de bepaling van IKAROS afwijkingen nu onderdeel is van de standaard diagnostiek bij kinderen met ALL. Recent onderzoek heeft echter ook aangetoond dat ALL bij kinderen veelal bestaat uit heterogene populaties van onafhankelijk uitgegroeide leukemie cellen met een verschillend spectrum aan genetische afwijkingen.

Tijdens de uitgroei van de leukemie, maar ook als gevolg van selectiedruk tijdens behandeling, kan de samenstelling van deze subpopulaties leukemie cellen veranderen. Dit fenomeen kan gevolgen hebben voor therapie: specifieke leukemie cellen die bij diagnose in slechts kleine hoeveelheden aanwezig zijn kunnen de behandeling overleven (resistentie) en aanleiding geven tot een recidief. Ons onderzoek zal erop gericht zijn om deze laag-frequente leukemie cellen reeds bij diagnose op te sporen. Om dit te realiseren zal een techniek worden ontwikkeld die het mogelijk maakt om een groot aantal genen in een leukemisch beenmerg monster cel voor cel na te kijken op afwijkingen met behulp van een zogenaamde “single cell next generation sequencing” technologie.