Radboud Oncologie FondsProject “resistente kinderleukemie”  Radboud Oncologie Fonds

Acute lymfatische Leukemie (ALL) is de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen, waarbij een specifi ek type witte bloedcellen (B of T cellen) is aangedaan. Door woekering van deze afwijkende cellen in het beenmerg, de plek in het lichaam waar bloedcellen worden aangemaakt, wordt de normale bloedcelvorming onderdrukt. Kinderen die lijden aan ALL hebben dan ook een tekort aan normale bloedcellen wat leidt tot klachten zoals vermoeidheid, blauwe plekken en infecties. Wanneer ALL niet wordt behandeld, kan dit in korte tijd leiden tot de dood van de patiënt.

Gelukkig is de behandeling van kinderen met ALL behoorlijk succesvol: meer dan 85% van de kinderen geneest. Bij een klein gedeelte van de patiënten komt de ziekte evenwel terug, doordat de tumorcellen ongevoelig zijn geworden voor de behandeling. Deze zogenoemde ‘therapieresistentie’ is het belangrijkste probleem bij de behandeling van ALL.

Kanker, dus ook leukemie, ontstaat door een opeenstapeling van fouten in het DNA. Een combinatie van dergelijke fouten, ook wel mutaties genoemd, zorgt ervoor dat een normale cel verandert in een kankercel. Naast ontspoorde groei wordt ook gevoeligheid voor de behandeling bepaald door mutaties. Op basis van het DNA profi el van de leukemie kunnen we inmiddels vrij goed voorspellen welke patiënten een hoog risico hebben op terugkeer van de ziekte, omdat deze slecht zullen reageren op de therapie. Hoe we de behandeling voor deze ‘hoog risico’ patiënten kunnen verbeteren is helaas nog onbekend. En dat willen wij graag veranderen.

Stichting Bergh in het Zadel, GolfdagBergh, Rotary Club Bergh, het Daphne Veldhuisfonds en de MAC autorally ondersteunen van harte dit onderzoeksproject van het Radboud Oncologie Fonds. Deze extra financiële bijdrage stelt de onderzoekers in staat om verder te onderzoeken hoe genetische veranderingen precies bijdragen aan therapie resistentie bij ALL, en hoe we deze kennis kunnen gebruiken om de behandeling van kinderen met leukemie verder te verbeteren. Door een nauwe samenwerking tussen clinici en onderzoekers komen we steeds dichter bij deze ontbrekende kennis, de sleutel tot nieuwe successen en betere behandelingen.

Het samenwerkingsverband heeft € 55.000,- opgehaald. Het aandeel van het Daphne Veldhuisfonds aan dit project is € 10.000,-.