De opbrengsten van het DVF gaan dit projectjaar (2016/2017) in zijn geheel naar de stamcelbank Matchis bij het Universitair Medisch Centrum in Nijmegen en Leiden. Het tot nu toe opgehaalde bedrag zal aangewend worden voor het werven van stamceldonoren voor stamceltransplantatie bij mensen met bloedkanker. Stamceldonoren zijn onmisbaar om kinderen en volwassenen met kwaadaardige bloedziekten zoals leukemie te kunnen genezen.

Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Deze transplantatie is voor patiënten noodzakelijk om te kunnen overleven. Als er geen geschikte donor gevonden wordt, is de kans groot dat ze overlijden. Voor een geslaagde stamceltransplantatie is het essentieel dat de stamcellen van de donor en de ontvanger voldoende op elkaar lijken. Daarvoor wordt eerst in de familie gezocht. Als binnen de familie geen geschikte stamceldonor gevonden kan worden (en dat is voor 70% van de patiënten het geval), gaat Matchis wereldwijd op zoek naar een geschikte onverwante donor – iemand die bereid is om stamcellen te doneren voor een voor hem onbekende patiënt. Het is dus voor deze patiënten van levensbelang dat er een bestand is met zoveel mogelijk potentiele donoren om de kans te vergroten dat er een geschikte match gevonden kan worden. Voor meer informatie kijk op de website van Stichting Matchis.

Het Mezzo Benefiet Diner heeft op 11 september 2016 maar liefst € 40.250 opgeleverd voor de stichting Matchis. Het diner, de veiling en de loterij waren goed voor een opbrengst van bijna € 23.000. Daarnaast is er tijdens de avond door het Daphne Veldhuis Fonds een bedrag geschonken van € 17.500,- Dit bedrag is in het afgelopen jaar door de ambassadeurs van het DVF en middels verschillende giften door het Fonds bijeen gebracht.