Het bestuur van de Stichting stelt ieder projectjaar één of meerdere projecten vast waarvoor gelden verworven zullen worden. Informatie over dit project wordt dan gepubliceerd op de website.

Na afloop van ieder projectjaar wordt een financiële rapportage opgesteld.