Stichting Daphne Veldhuis Fonds stelt financiële afrekeningen op. Deze cijfers worden gecontroleerd door de heer H. Bronkhorst RA van  Lentink & De Jonge .

Het betreft:

  • de jaarrekening van de Stichting over een boekjaar eindigend op 31 december.
  • een project afrekening na afloop van ieder projectjaar, eindigend op 15 juni.

Deze gegevens worden ook gepubliceerd op deze website.