Het ondersteunen van goede doelen dient te worden geïnterpreteerd in de ruimste zin des woords. Dit betekent dat de Stichting Daphne Veldhuis Fonds aan de te selecteren goede doelen middelen ter beschikking stelt, waaronder liquide middelen, maar ook op andere wijze deze goede doelen tracht te ondersteunen. Het oogmerk van de inspanningen van het bestuur is niet het behalen van winst, maar het beschikbaar stellen van gelden voor goede doelen.