Op 25 augustus hebben Mevrouw Veldhuis (moeder van Daphne) en Cynthia Berndsen (vriendin van Daphne) op het hoofdkantoor van KSH aan het bestuur van het DVF een cheque overhandigd ter waarde van € 2.000,-. Het betreft hier de opbrengsten van de inzamelingsoproep tijdens de uitvaart van Daphne. Een geweldig resultaat zeker gezien het feit dat er naar aanleiding van deze oproep tijdens de uitvaart ook nog eens een behoorlijk bedrag (ca € 850,-) door verschillende mensen is overgemaakt naar het DVF.