Wanneer u zelf een actie wilt organiseren voor het DVF dan kunnen wij u daarbij helpen door het beschikbaar stellen van posters en foldermateriaal. Gezien de kosten daarvan willen wij u wel vragen overgebleven materiaal aan ons terug te sturen. Als u folders of posters wilt aanvragen stuur dan een mail naar info@daphneveldhuisfonds.nl. Vermeld hierbij wat voor soort actie u wilt gaan doen, wat de vermoedelijke baten zouden kunnen zijn en de exposure materialen die u denkt nodig te hebben.