INF% € 73,500 EUR

1 Sponsors

10,000 EUR

Bankoverschrijving

Donaties kunnen worden overgemaakt op IBAN : NL23INGB0749113340 ten name Stichting Daphne Veldhuis Fonds.  

De Stichting is per 22 juni 2015 aangemerkt als ANBI.

Het bestuur van de Stichting stelt ieder projectjaar één of meerdere projecten vast waarvoor gelden verworven zullen worden.  Voor het eerste projectjaar is gekozen voor :