Projecten 2015-2016

Het bestuur van de Stichting stelt ieder projectjaar één of meerdere projecten vast waarvoor gelden verworven zullen worden.  Voor het eerste projectjaar is gekozen voor : Leukemie bij kinderen door het RadboudUMC