Radboud Oncologie Fonds

Schenking Resistente kinderleukemie

Het bestuur van het Daphne Veldhuis Fonds heeft besloten om in 2017/2018 twee initiatieven financieel te ondersteunen. Één daarvan is het project “resistente kinderleukemie” van Radboud Oncologie Fonds. Stichting Bergh in het Zadel, GolfdagBergh, Rotary Club Bergh, het Daphne Veldhuisfonds...

Logo Stichting Oude IJssel

Schenking Inloophuis Oude IJssel

Het bestuur van het Daphne Veldhuis Fonds heeft besloten om in 2017/2018 twee initiatieven financieel te ondersteunen. Hiervoor schenkt Daphne Veldhuisfonds € 7.500,- aan het Stichting Inloophuis De Oude IJssel. Het Inloophuis Oude IJssel is een huis voor mensen die leven...

Benefietdiner Daphne Veldhuis Fonds

Op 11 september aanstaande zal in Mezzo Restaurant & Kamers te Braamt een benefietdiner worden gehouden ten bate van het DVF. Deze fondsenwerving is wederom onderdeel van een gezamenlijk ondersteuningsproject van het Daphne Veldhuis Fonds, Stichting Bergh in het Zadel...

Besteding opbrengsten

Het eerste fondsenwervingsproject ten behoeve van onderzoek naar de bestrijding van Leukemie bij kinderen door het Radboud UMC is succesvol afgerond. Middels een gezamenlijke actie door Mezzo restaurant en kamers, de Stichting Bergh in het Zadel, de GolfdagBergh en...

Inmiddels 35 Ambassadeurs DVF

Inmiddels hebben zich 35 bedrijven / particulieren aangemeld als ambassadeur van het DVF. Natuurlijk een geweldig resultaat in zo korte tijd. Alle ambassadeurs hartelijk bedankt! Meer informatie over ambassadeur worden en het aanmeldformulier treft u op deze pagina aan.

Project 2015 / 2016

Op 6 september jl. heeft Mezzo Restaurant & Kamers te Braamt (zusteronderneming van KSH) een benefietdiner georganiseerd ten bate van de Stichting Bergh in het Zadel. De opbrengst van het benefietdiner bedroeg € 30.150,- welke in zijn geheel ten...