Het eerste fondsenwervingsproject ten behoeve van onderzoek naar de bestrijding van Leukemie bij kinderen door het Radboud UMC is succesvol afgerond. Middels een gezamenlijke actie door Mezzo restaurant en kamers, de Stichting Bergh in het Zadel, de GolfdagBergh en het Daphne Veldhuis Fonds is er ruim € 73.000,- opgehaald ten behoeve van dit project waardoor dit onderzoek inmiddels van start is gegaan.

De overige opbrengsten van het DVF gaan dit projectjaar (2015/2016) in zijn geheel naar de stamcelbank Matchis bij het Universitair Medisch Centrum in Nijmegen en Leiden. Het tot nu toe opgehaalde bedrag zal aangewend worden voor het werven van stamceldonoren voor stamceltransplantatie bij mensen met bloedkanker. Stamceldonoren zijn onmisbaar om kinderen en volwassenen met kwaadaardige bloedziekten zoals leukemie te kunnen genezen. Voor meer informatie over de stichting Matchis klik hier.